Logopédia Kiadó Logopédia Kiadó LOGOPÉDIA KIADÓ
1165 Budapest, Csinszka u. 3.
Telefon/Fax: (06-1) 407-4154 Mobil: 06-20/940-7936
Információ:
zsuzsa.szekeres@logopediakiado.hu
Megrendelés: megrendeles@logopediakiado.hu
Helyesen gondolkodni, helyesen beszélni
  INDULÓ TANFOLYAMOK!
Logopédia Kiadó
Tanfolyamaink

1. "A DISZLEXIA MEGELŐZÉSE - AZ ÉRTŐ OLVASÁS ELŐKÉSZÍTÉSE" tanfolyam

2. "A MATEMATIKA TANULÁS ZAVARAI - DISZKALKULIA" tanfolyam

3. "DISZKALKULIA PEDAGÓGIAI VIZSGÁLATA (DPV)" tanfolyam
2016-ban indul


4. TANFOLYAMAINK ÉRTÉKELÉSEI


A Logopédia Kiadó két akkreditált tanfolyama a tanulási zavarok
témakörön belül, a pedagógus továbbképzésben összesen
60 kreditpontot ér.

ÚJ TANFOLYAMOK INDULNAK!

A DISZLEXIA MEGELŐZÉSE - AZ ÉRTŐ OLVASÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
(Tanulási képességek fejlesztése 6-10 éves korban
az értő olvasás érdekében)

A Logopédia Kiadó KKT. (1165 Budapest, Csinszka u. 3.) tanfolyamot hirdet óvodai- és általános iskolai pedagógusok, fejlesztő- és gyógypedagógusok, logopédusok számára.

A tanfolyam elvégzése a pedagógus továbbképzésen belül
30 kreditpontot ér.


A tanfolyam címe: A diszlexia megelőzése - az értő olvasás előkészítése (Tanulási képességek fejlesztése 6-10 éves korban az értő olvasás érdekében)
Intézményakkreditáció száma: AL-2957
Felnőttképzés nyilvántartási száma: 01-0445-05
A képzés FAT programakkreditációs lajstromszáma: PLB-2352
A képzés alapítási engedélyszáma: 957/81/2013./KOIR

A továbbképzés összóraszáma: 30 óra (3 alkalom).
A jelentkezés feltétele: felsőfokú pedagógus, pszichológus diploma
A továbbképzésen indítható csoport létszáma Budapesten min.: 25 fő
A továbbképzésen indítható csoport létszáma kihelyezett helyszínen min.: 30 fő
A képzés részvételi díja 2016-tól Budapesten: 40.000 Ft/fő
A képzés részvételi díja 2016-tól kihelyezett helyszínen: 45.000 Ft/fő

Jelentkezni lehet a Logopédia Kiadó címén levélben:
1165 Budapest, Csinszka u. 3.
vagy telefonon:
Szekeres Zsuzsánna Tel.: 06-20/ 940-7936
interneten: logopedia.tanfolyam@gmail.com

A tanfolyam felelőse: Dékány Judit
A tematikát összeállították: Tarnai Klára, Dr. Juhász Ágnes, Dékány Judit (ELTE)
Előadók: Rosta Katalin, Tarnai Klára, Molnárné Lángi Éva
(gyógypedagógusok, logopédusok, gyakorlatvezető tanárok (ELTE), gyógypedagógiai szakértők)
Programalapító és indító: Logopédia Kiadó KKT. 1165 Budapest, Csinszka u. 3.A tanfolyam célja:
A tanfolyam célja, hogy a résztvevők ismerjék meg az eltérő nyelvi fejlődés és a diszlexia hátterét, tüneteit, összefüggését a tanulási képességekkel. Ismerjék meg a témával foglalkozó legkorszerűbb szakirodalmakat, fejlesztő kiadványokat az eltérő fejlődés felismerésének és a fejlesztés megtervezésének szolgálatában. A gyakorlat jegyében oktatófilmeken, esetismertetéseken, szemléltető eszközökön, saját élményeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat az olvasást megalapozó képességek, készségek, pszichikus funkciók komplex fejlesztésének lehetőségeiről (diszlexia megelőzése), valamint az olvasást és a szövegértést fejlesztő módszerekről. Cél, hogy olyan technikák birtokába kerüljenek a résztvevők, amelyeket a tanórákon és a fejlesztő foglalkozásokon is alkalmazni tudnak a hallott és az olvasás által szervezett információk feldolgozásának és megértésének elősegítésére, 6-10 éves korú gyermekeknél.

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az előadásokon való részvétel, és az utolsó alkalommal a záró dolgozat elkészítése.

A tanfolyam tervezett indítása a szükséges létszám, min. 25. fő megléte esetén Budapesten:
(3 alkalom, szombati napok).
A tanfolyam 30 fő megléte esetén vidéken is indítható:
(3 alkalom, a képzést megrendelők igénye szerinti napokon).

A tanfolyam elvégzése beszámítható a DISZKALKULIA tantárgyon belül:
- az ELTE TANÍTÓ- és ÓVÓKÉPZŐ FEJLESZTŐ TANÍTÓ szakirányú képzésbe,
- az ELTE GYFK másoddiplomát nyújtó felvételi vizsgájába és képzéseibe (bármely szakágon).

Aki a 2014 évig visszamenőleg a Logopédia Kiadó bármely képzését már elvégezte, egy másik tanfolyam részvételi díjából engedményesen 5000 Ft árkedvezményben részesül.

Nyomtassa ki, vagy töltse le a jelentkezési lapot ITT!

Lap tetejére!

A MATEMATIKA TANULÁS ZAVARAI (DISZKALKULIA)

A Logopédia Kiadó KKT (1165 Budapest, Csinszka u. 3.) akkreditált diszkalkulia tanfolyamot hirdet óvodai- és általános iskolai pedagógusok, fejlesztő- és gyógypedagógusok, logopédusok számára.

A tanfolyam elvégzése a pedagógus továbbképzésen belül
30 kreditpontot ér.


A tanfolyam címe: A matematika tanulás zavarai - diszkalkulia
Intézményakkreditáció száma: AL-2957
Felnőttképzés nyilvántartási száma: 01-0445-05
A képzés FAT programakkreditációs lajstromszáma: PLB-1621
A képzés alapítási engedélyszáma: 100 004/306/2011
A képzés regisztrációs száma: D/902/2011
A továbbképzés összóraszáma: 30 óra (3 alkalom).
A jelentkezés feltétele: felsőfokú pedagógus, pszichológus diploma
A továbbképzésen indítható csoport létszáma Budapesten min.: 25 fő
A továbbképzésen indítható csoport létszáma kihelyezett helyszínen min.: 30 fő
A képzés részvételi díja 2016-tól Budapesten: 40.000 Ft/fő
A képzés részvételi díja 2016-tól kihelyezett helyszínen: 45.000 Ft/fő

Jelentkezni lehet a Logopédia Kiadó címén levélben:
1165 Budapest, Csinszka u. 3.
vagy telefonon:
Szekeres Zsuzsánna Tel.: 06-20/ 940-7936
interneten: logopedia.tanfolyam@gmail.com

A tematikát összeállította: Dékány Judit
gyógypedagógus-logopédus, az ELTE Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Gyógypedagógiai Szolgáltató Intézmény tanára, gyógypedagógiai szakértő

Előadók:
Dékány Judit, Ternai Gabriella, Póth Éva, Molnárné Lángi Éva
               gyógypedagógusok (gyakorlatvezető tanárok és diszkalkulia terapeuták (ELTE))


A tanfolyam segítséget nyújt a pedagógusoknak abban, hogy a diszkalkuliára utaló tünetek megismerésével a matematika tanulási zavarral küzdő gyermekekre minél korábban felfigyelhessenek. Információkat kapnak arról, hogy a Közoktatási Törvény, mely paragrafusai adnak lehetőséget az egyéni elbírálásra, hogyan érvényesíthetik jogaikat a komplex kivizsgálás, diagnosztizálás elvégzéséhez, mi a további teendőjük a gyermek integrált oktatása érdekében. A terápia részletes bemutatása lehetővé teszi, hogy a diszkalkuliás gyermekek részére egyéni fejlesztési tervet (programot) dolgozhassanak ki abból a célból, hogy a gyermekek saját képességeik és korlátaik figyelembe vételével felzárkózhassanak társaikhoz, ily módon segítve beilleszkedésüket környezetükbe.

A képzés célja:
A szakmai továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a diszkalkulia oki hátterét, tüneteit, összefüggéseit a tanulási részképességekkel, kognitív funkciókkal. Ismerjék meg a témával foglalkozó legkorszerűbb szakirodalmakat, ezek tükrében a diszkalkulia vizsgálat menetét, a diagnosztikus szempontokat. A diagnózis alapján legyenek képesek az egyéni terápiás szükségletek meghatározására. A gyakorlat jegyében oktatófilmeken, esetismertetésen, szemléltető eszközökön, saját élményeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat a diszkalkulia-terápiás módszerekről, eszközökről, a komplex fejlesztés lehetőségeiről.

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az előadásokon való részvétel, és az utolsó alkalommal a záró dolgozat elkészítése.

A tanfolyam tervezett indítása a szükséges létszám, min. 25. fő megléte esetén Budapesten:
(3 alkalom, szombati napok).
A tanfolyam min. 30 fő megléte esetén vidéken is indítható:
(3 alkalom, a képzést megrendelők igénye szerinti napokon).

A tanfolyam elvégzése beszámítható a DISZKALKULIA tantárgyon belül:
- az ELTE PREVENTÍV és KORREKTÍV PEDAGÓGIAI-PSZICHOLÓGIAI szakirányú képzésbe,
- az ELTE TANÍTÓ- és ÓVÓKÉPZŐ FEJLESZTŐ TANÍTÓ szakirányú képzésbe,
- az ELTE GYFK másoddiplomát nyújtó felvételi vizsgájába és képzéseibe (bármely szakágon).

Aki a 2014 évig visszamenőleg a Logopédia Kiadó bármely képzését már elvégezte, egy másik tanfolyam részvételi díjából engedményesen 5000 Ft árkedvezményben részesül.

Nyomtassa ki, vagy töltse le a jelentkezési lapot ITT!


Lap tetejére!

DISZKALKULIA PEDAGÓGIAI VIZSGÁLATA (DPV)

A Logopédia Kiadó KKT (1165 Budapest, Csinszka u. 3.) akkreditált diszkalkulia tanfolyamot hirdet óvodai- és általános iskolai pedagógusok, fejlesztő- és gyógypedagógusok, logopédusok számára.

A képzés akkreditálás alatt áll.

Az előzetes jelentkezést előjegyzés alapján nyilvántartjuk.


Jelentkezni lehet a Logopédia Kiadó címén levélben:
1165 Budapest, Csinszka u. 3.
vagy telefonon:
Szekeres Zsuzsánna Tel.: 06-20/ 940-7936
interneten: logopedia.tanfolyam@gmail.com


A 30 órás képzés tartalma:
A résztvevők ismereteket szereznek a fejlődési diszkalkulia és a számolásban részt vevő kognitív rendszerek szakirodalmáról. Megismerik a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálatának koncepcióját, tulajdonságait  és alapelveit, a mérés és az értékelés lényegi szempontjait, a pedagógiai vizsgálatban rejlő terápia-relevancia lehetőségeit.  Ismereteket kapnak a DPV óvodások és kisiskolások számára készült tesztváltozatainak analógiás felépítéséről, az életkori elvárások és az értékelési módok összefüggéseiről. Oktatófilmek elemzésével csoportmunkában szereznek tapasztalatot a hibaelemzés gyakorlatában, fontosságában. Saját élmény (2 vizsgálat elvégzése) után konzultáción vesznek részt, amelyen sorra kerül a diszkalkulia pedagógiai vizsgálatáról készített vélemény megírásának módja és a fejlesztési feladatok kijelölése is. 

Aki a 2014 évig visszamenőleg a Logopédia Kiadó bármely képzését már elvégezte, egy másik tanfolyam részvételi díjából engedményesen 5000 Ft árkedvezményben részesül.


Lap tetejére!


Könyvkiadónk
Újdonságok
Kiadványaink
Tanfolyamaink
Katalógus letöltés
Megrendelés
Ajánlott oldalak
Ajánlott oldalak